De erbjuder gratis vattenprov i egen brunn

För alla som har egen brunn till dricksvatten är det viktigt att testa regelbundet. Gratis vattenprov kan beställas och det görs hos företag som jobbar med vattenrening. Deras analys kan se hur halterna av olika ämnen är och vilket pH vattnet har.

egen brunn behöver testas med vattenprov

Livsmedelsverkets riktlinjer är att vattenprov ska tas minst vart tredje år i egna brunnar. Dåligt vatten kan nämligen vara både skadligt för hälsan men också på rör, ledningar och maskiner som använder vattnet i fastigheten.

Den som ansvarar för en dricksvattenanläggning är enligt 26 kap. 19 § miljöbalken skyldig att bedriva egenkontroll.

Företagen som erbjuder gratis vattenanalys

Det är du själv som tar vattenprovet men du beställer hem gratis provflaska och får provresultatet inom 1-2 veckor. Några du kan beställa hos är:

OBS! Kolla upp vad som ingår i testet för de som erbjuds gratis är sällan kompletta och täcker alla de kemiska och fysikaliska parametrarna som bör analyseras:

 • Alkalinitet
 • Ammonium
 • Fluorid
 • Fosfat
 • Färg
 • Järn
 • Kalcium
 • Kalium
 • Kemisk oxygenförbrukning
 • Klorid
 • Konduktivitet
 • Koppar
 • Magnesium
 • Mangan
 • Natrium
 • Nitrat & Nitrit
 • pH
 • Sulfat
 • Turbiditet
 • E.coli
 • Koliforma bakterier
vatten från egen brunn

Ackrediterade laboratorium

Gratisproverna är inte alltid fullständiga och kan aldrig ersätta en komplett vattenutredning gjord på ett ackrediterat laboratorium. Swedacs ackrediteringsregister är en lista med företag som har genomlysts och uppfyller kraven på säkerhet och kvalitet.

I mars 2024 fanns det 49 registrerade företag i deras lista spritt över hela Sverige. Klicka och se om du hittar ett labb för dricksvattenanalys nära dig.

Om du ska köpa en fastighet med egen brunn är det din plikt som köpare att undersöka brunnen. Provtagning ska helst inte vara äldre än sex månader.