Gratis blankett för föräldramedgivande vid utlandsresa

Ett föräldramedgivande för utlandsresa är ett dokument som visar att ett barn som reser utomlands har sina vårdnadshavares tillstånd. Detta dokument blir särskilt viktigt när barnet reser utan en eller båda av sina föräldrar.

I dokumentet bör det framgå att barnet har tillåtelse att resa, och det kan även inkludera specifik information såsom resans datum, destination, och vem barnet reser med. Det fungerar som en extra säkerhetsåtgärd för att förhindra olovligt bortförande och säkerställa att resan sker med vårdnadshavarnas godkännande.

För att vara giltigt kan det behöva vara bevittnat eller notariserat, beroende på destinationens specifika krav.

Var behövs föräldramedgivande?

Det är upp till varje land att själva bestämma kring kravet på föräldramedgivande. Kontrollera kraven med myndigheter i det land du ska resa till, eller landets närmaste ambassad.

Utrikesdepartementet driver sajten Sweden Abroad och där finns kontaktuppgifter och värdefull information om reseregler och rekommendationer.

Vid resor inom EU behöver minderåriga alltid ha ett giltigt pass eller id-kort. Reser de dessutom ensamma, med vuxen som inte är vårdnadshavare eller med bara en förälder kan det behövas ytterligare dokumentation.

Det är upp till varje land att själva bestämma då det inte finns någon gemensam EU-lag. OBS! Kolla inte bara vad som gäller på slutdestinationen för det kan krävas dokument på resans väg genom andra länder som har andra krav. Vissa länder kräver personbevis, ett utdrag man får hos Skatteverket.

Kolla också upp vad flygbolaget/bolagen har för krav kring resande med minderårig.

Gratis mallar att ladda ner

Mallarna för föräldramedgivande ska finnas gratis att ladda ner hos landets myndigheter. Om det är researrangören som ställer kravet ska de tillhandahålla formuläret gratis.

OBS! Det finns företag som säljer mallar/dokument trots att de är gratis hos ovan nämnda instanser.

Undvik att betala onödiga avgifter genom att börja kolla vad som gäller för landet du ska resa till. Besök SwedenAbroad och hitta länk och kontaktuppgifter till myndigheter över hela världen.