Gratis blankett för föräldramedgivande vid utlandsresa

Ett föräldramedgivande för utlandsresa är ett dokument som visar att ett barn som reser utomlands har sina vårdnadshavares tillstånd. Detta dokument blir särskilt viktigt när barnet reser utan en eller båda av sina föräldrar.

I dokumentet bör det framgå att barnet har tillåtelse att resa, och det kan även inkludera specifik information såsom resans datum, destination, och vem barnet reser med. Det fungerar som en extra säkerhetsåtgärd för att förhindra olovligt bortförande och säkerställa att resan sker med vårdnadshavarnas godkännande.

För att vara giltigt kan det behöva vara bevittnat eller notariserat, beroende på destinationens specifika krav.

Var behövs föräldramedgivande?

Det är upp till varje land att själva bestämma kring kravet på föräldramedgivande. Kontrollera kraven med myndigheter i det land du ska resa till, eller landets närmaste ambassad.

Utrikesdepartementet driver sajten Sweden Abroad och där finns kontaktuppgifter och värdefull information om reseregler och rekommendationer.

Vid resor inom EU behöver minderåriga alltid ha ett giltigt pass eller id-kort. Reser de dessutom ensamma, med vuxen som inte är vårdnadshavare eller med bara en förälder kan det behövas ytterligare dokumentation.

Det är upp till varje land att själva bestämma då det inte finns någon gemensam EU-lag. OBS! Kolla inte bara vad som gäller på slutdestinationen för det kan krävas dokument på resans väg genom andra länder som har andra krav. Vissa länder kräver personbevis, ett utdrag man får hos Skatteverket.

Kolla också upp vad flygbolaget/bolagen har för krav kring resande med minderårig.

Gratis mallar att ladda ner

Mallarna för föräldramedgivande ska finnas gratis att ladda ner hos landets myndigheter. Om det är researrangören som ställer kravet ska de tillhandahålla formuläret gratis.

OBS! Det finns företag som säljer mallar/dokument trots att de är gratis hos ovan nämnda instanser.

Undvik att betala onödiga avgifter genom att börja kolla vad som gäller för landet du ska resa till. Besök SwedenAbroad och hitta länk och kontaktuppgifter till myndigheter över hela världen.

Gratis almanacka online och offline

Att hitta en gratis almanacka kan verkligen hjälpa till med att organisera vardagen. I denna artikel utforskar vi olika alternativ för att erhålla en kostnadsfri årskalender, både i digitalt och fysiskt format.

Vi börjar med att titta på de bästa webbplatserna och apparna där du kan skapa och ladda ner din egen almanacka gratis. Därefter går vi över till att diskutera hur man kan få tag på fysiska exemplar utan kostnad, kanske som reklammaterial eller genom community-program.

digital gratiskalender på en surfplatta

Gratiskalender online

Digital teknik erbjuder otaliga möjligheter för att skapa personligt anpassade kalendrar. Många webbplatser tillåter användare att välja startmånad, layout och till och med lägga till personliga bilder eller viktiga datum före utskrift eller digital användning. Här är några populära alternativ:

  • Google Kalender: Tillgänglig överallt där du har internetuppkoppling. Google Kalender gör det enkelt att organisera ditt liv med möjlighet att lägga till händelser, påminnelser och mål. Den synkroniseras över alla dina enheter och kan även dela kalendrar med familj och vänner.
  • Canva: En designplattform som erbjuder mallar för att skapa egna almanackor. Användare kan anpassa designen efter eget tycke och sedan ladda ner almanackan för digital användning eller utskrift.

Så skaffar du gratis almanacka på papper

Även om den digitala världen erbjuder lättillgängliga almanackor, finns det fortfarande en charm med en fysisk kalender. Dessa kan erhållas gratis på flera sätt:

  • Reklammaterial: Företag ger ofta bort gratis almanackor som en del av sin marknadsföringsstrategi. Håll utkik i lokala butiker (ICA, Coop), banker, vid evenemang eller maila och fråga. ICA vet vi delar ut kalendrar i kassan kring den 10 december och framåt. Det är först till kvarn så ett tips är att följa den lokala butikens Facebook-sida.
  • Community-program: Bibliotek, skolor och andra communities distribuerar ibland kostnadsfria årskalendrar som ett sätt att ge tillbaka till samhället.
  • Blankettbanken: Publicerar årligen nya kalendrar i PDF-format som går att ladda ner och skriva ut. De har olika alternativ som månadsalmanackor med namnsdagar, flaggdagar och kalendrar med färg på helgdagar etc.
markerat den 30:e i en gratis almanacka på väggen

Gratis familjealmanacka med flera kolumner

För att hålla koll på aktiviteter som rör olika familjemedlemmar kan du ladda ner och skriva ut en familjekalender. Det finns också gratis på Blankettbanken med 4, 5 eller 6 kolumner.

Skriv personligt brev med gratis mall

Att formulera ett överbevisande personligt brev kan vara avgörande för att skapa ett starkt första intryck i jobbsökandeprocessen. Här ger vi tips på gratis mallar som är utformad för att underlätta denna uppgift.

skriva personligt brev vid jobbansökan

Genom att använda mallarna som exempel och vägledning, kan du enkelt anpassa ditt personliga brev så det speglar din unika kompetens, erfarenhet och personlighet. Nyttja de gratis mallar på personliga brev till ditt CV och justera utifrån den yrkesroller och bransch du söker jobb för.

Arbetsförmedlingens mallar

Vi börjar direkt med en av de givna källorna för jobbsökande att vända sig till; Arbetsförmedling. De har tagit fram många hjälpmedel för den som söker jobb och ett av de är helt gratis och färdiga mallar på personligt brev.

De har tre mallar att välja på och som funkar att öppna och redigera i Word. Du hittar alla tre i deras guide om hur man skriver ett personligt brev. Det är bra att utgå från en stil som matchar den man använt för sitt CV, så även såna hittar du på deras hemsida.

Fler gratismallar för personliga brev till CV

Vill du ha fler alternativ att välja på kan vi rekommendera några till källor för nedladdning av gratismallar. Vad sägs om:

Personligtbrev.se

Sajt utvecklad av den digitala byrån NOOR Digital och deras mallar är helt gratis att ladda ner i formatet .docx

CVkungen

Mycket proffsig sajt för CV och jobbsökande. Ingår i Talent Inc., en verksamhet inom karriärsutveckling.

Unionen

Fackföreningen Unionen har två mallar som är gratis att ladda ner, ett formellt personligt brev och ett informellt.

Gratis mall för framtidsfullmakt

En framtidsfullmakt är ett juridiskt dokument som ger en eller flera personer befogenhet att fatta beslut för någons räkning ifall denne inte längre kan hantera sina angelägenheter på grund av sjukdom eller nedsatt beslutsförmåga.

1 §   En framtidsfullmakt är en fullmakt som någon (fullmaktsgivaren) ger åt en fysisk person (fullmaktshavaren) att företräda fullmaktsgivaren för det fall han eller hon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande förhållande varaktigt och i huvudsak inte längre har förmåga att ha hand om de angelägenheter som fullmakten avser.

Lag (2017:310) om framtidsfullmakter, Riksdagen.se 2024-02-27

Detta dokument möjliggör för individen att själv bestämma vem som ska ta hand om ekonomiska, personliga och/eller medicinska beslut i framtiden. Genom att upprätta en framtidsfullmakt, kan man undvika att tingsrätten utser en god man eller förvaltare.

Viktigt är att dokumentet måste vara skriftligt, tydligt specificera fullmaktens omfattning och bevittnas av två personer. Det finns gratis mallar att utgå från men också hjälp att få via juridikbyråer.

skriver på en framtidsfullmakt skapad med gratis mall

Krav på upprättande av fullmakter

Det finns flera viktiga formkrav som måste efterlevas för att en framtidsfullmakt ska vara giltig. Till exempel gäller att:

  • Fullmakt endast får upprättas av person som fyllt 18 år och är beslutsförmögen vid upprättandet
  • Dokumentet måste formuleras i skrift och den som ger fullmakten behöver underteckna det inför två vittnen, vilka båda är närvarande samtidigt. Dessa vittnen ska genom sin närvaro bekräfta att de observerade underskriften tillsammans.
  • I samband med bevittningen måste vittnena även bekräfta att den som ger fullmakten är i god mental hälsa och att signeringen av dokumentet skett frivilligt, utan yttre påtryckningar.

I Svensk författningssamling (SFS) finns de svenska lagar som gäller för framtidsfullmakter. Lag (2017:310) om framtidsfullmakter utfärdades 2017-04-27.

Att använda framtidsfullmakter

När fullmaktsgivaren på grund av hälsotillstånd som exempelvis sjukdom eller psykiska problem inte längre är i stånd att sköta sina ärenden, som specificeras i fullmakten, aktiveras framtidsfullmakten.

Bedömningen av när dessa förutsättningar uppfylls görs av den utnämnda fullmaktshavaren. Vid osäkerhet om fullmaktens ikraftträdande har fullmaktshavaren rätt att ansöka hos tingsrätten för en formell prövning.

I fullmaktsdokumentet kan det även specificeras att tingsrättens prövning är ett obligatoriskt steg för att fastställa fullmaktens giltighet.

Vid aktivering av fullmakten är det fullmaktshavarens ansvar att informera fullmaktsgivaren, dennes partner samt närmaste familjemedlemmar om att fullmakten nu är giltig, samt att förklara dess innehåll. Kommunikationen kan ske antingen muntligt eller i skrift.

När fullmakten tas i bruk mot tredje part, exempelvis vid ärenden på banken, är det nödvändigt att visa upp det ursprungliga dokumentet.

Var hittar man gratis mallar för framtidsfullmakter?

Skapa ditt gratis släktträd

Att utforska sin släkt och bygga upp ett släktträd är en fascinerande resa tillbaka i tiden, vilken ger en djupare förståelse för ens familjehistoria och rötter. I takt med att digital teknik utvecklats, har det blivit betydligt enklare att samla, organisera och dela information om våra förfäder.

Denna artikel guidar dig genom processen att skapa ditt eget släktträd gratis, helt utan kostnad, och belyser de verktyg och resurser som finns tillgängliga för att hjälpa dig på vägen.

vackert släktträd i brons

Samla information om din släkt

Först och främst är det viktigt att samla så mycket information som möjligt om din familj. Börja med det du redan känner till och utvidga sedan din forskning stegvis.

Prata med äldre släktingar, samla in gamla brev, fotografier, och officiella dokument som födelseattester, vigselbevis och dödsattester. Varje bit information kan leda dig till nya upptäckter om din släkts historia.

Populära gratissajter för släktforskning online

Nästa steg är att välja ett verktyg för att skapa ditt släktträd. Det finns flera kostnadsfria webbplatser och programvaror som erbjuder användarvänliga plattformar för detta ändamål.

Dessa plattformar tillåter dig att mata in information om dina släktingar, ladda upp dokument och bilder, samt automatiskt generera släktträdsdiagram. OBS! Det kan vara så att gratiskontot är begränsat till en viss nivå och att mer avancerade funktioner kostar pengar.

Några populära alternativ är:

FamilySearch

Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga ger tillgång till FamilySearch kostnadsfritt för alla oavsett tradition, kultur eller religiös tillhörighet.

Ancestry

Hos Ancestry finns de svenska kyrkböckerna från 1451-1943 och födelseuppgifter för avlidna fram till 2006.

ArkivDigital

97 miljoner bilder ur kyrkböcker, en kvarts miljard sökbara namn och 4,7 miljoner flygbilder.

Som du märker är det hos vissa endast gratis under en provperiod. Om du har samlat på dig all information om namn, tidpunkt för födelse och död samt släktskap så kan du hinna bygga ditt släktträd gratis i deras tjänster. Nu är det inte alltför dyrt att ta kostnaden för en månad. Hos ArkivDigital kostar det 59 kr och det finns ingen bindningstid.

gratis utskrivet släktträd på papper

Gratis mallar för utskrivet släktträd