Gratis glasögon till barn och unga vuxna

I Sverige har regeringen genom regionerna (före detta landsting) fastställt att alla barn och unga vuxna upp till 20 års ålder ska få glasögonbidrag.

barn som fått gratis glasögon genom regionens glasögonbidrag

Bidraget täcker köp upp till 800 kr och det täcker de billigaste glasögonbågarna så glasögonen blir helt gratis. Reglerna för bidraget ser lite olika ut beroende på barnets ålder och kan även täcka kontaktlinser.

Glasögonbidraget genom regionen går att använda hos valfri optiker som medverkar i avtalet. Kolla upp detta innan du besöker en optiker för synundersökningen. Optikern hjälper till med ansökan om bidraget och beviljas det dras det automatiskt av på priset i butiken. Observera att du kan ju välja att köpa dyrare glasögon men då med 800 kronors avdrag på priset.

Gratisglasögon till vuxna över 20

Som vuxen räknas ju egentligen alla som är över 18 år så är du 18 eller 19 år kan du nyttja glasögonbidraget.

För vuxna som fyllt 20 år är det svårare att kunna få tag på gratis glasögon. Det kan finnas möjlighet genom sin arbetsgivare, men då är det endast tillåtet ifall det gäller glasögon som behövs för jobbet (terminalglasögon, skyddsglasögon etc.).

Det kan finnas stiftelser eller fonder som hjälper ekonomiskt utsatta att finansiera köp av glasögon. Tillhör du den gruppen kan du gå den vägen för att få gratis glasögon för synkorrigering.