Finns taxeringskalendern gratis som PDF?

Det här är en fråga vi ofta får men taxeringskalendern finns inte att ladda ner gratis som en PDF. Däremot finns det andra vägar att gå för att ta reda på människors inkomster, gratis! Så låt oss visa dig hur.

finns taxeringskalendern gratis som pdf?
Nej, den finns inte att ladda ner gratis

Kolla upp personers taxerade inkomst gratis

Alla personers taxering är offentliga uppgifter och de går att få tag på helt gratis eller till en mindre kostnad för den bekväme. Så här kan du göra om du vill få uppgifter om en persons inkomst kostnadsfritt:

  • Ringa Skatteverket, deklarerade inkomster går under offentlighetsprincipen. Skatteverket är skyldiga att lämna ut uppgifter, utan att det skapas omfrågekopia eller att du måste uppge ett skäl
  • Läsa taxeringskalendern gratis på bibliotek, större bibliotek i Sverige har länets taxeringskalender för flera år bakåt. Det går ibland även att låna hem äldre utgåvor av kalendern.

Vilka uppgifter finns i taxeringskalendern?

Det är resultatet av deklarationen som är offentlig uppgift och den man kan få kopia på av Skatteverket. Där framgår personers:

  • Inkomst av tjänst
  • Inkomst av kapital
  • Total taxerad inkomst

Du kan alltså inte få uppgifter om varifrån pengarna kommer, så inget om arbetsgivare eller vilka aktier eller fonder som personen har fått utdelning från eller köpt/sålt.