Testa gratis symptom på ADHD

ADHD Self-Report Scales (ASRS) är diagnostiska verktyg utformade för att hjälpa till med identifiering av symtom på ADHD hos vuxna. Verktygen är utvecklade av Världshälsoorganisationen (WHO) för att på ett strukturerat sätt upptäcka tecken på ADHD.

OBS! De gratis tester för ADHD som finns online ger inga säkra svar och kan aldrig ersätta en neuropsykiatrisk utredning av legitimerad personal inom vården.

bokstäverna ADHD fastsatta med pins på en anslagstavla

Så gör du gratistesterna online

Det finns flera sajter som erbjuder såna här självskattningstester. Vanligen består de av en 18-20 frågor som överensstämmer med diagnostiska kriterier för ADHD.

Frågeformulären tar cirka 5-10 minuter att fylla i och man ska uppge hur ofta man upplevt de olika symtomen under de senaste sex månaderna på en skala från ”aldrig” till ”mycket ofta”.

Liknande frågeformulär används på kliniker, som där använder dessa svar för att gå vidare med utredningen.

TestsajtVem ligger bakom?
ADHDonline.seLars Tigerström & Ruth Kizza Bohlin
legitimerade läkare och specialister inom psykiatri
Svea KBTSvea KBT AB, en privat psykologimottagning med kliniker i Stockholm, Göteborg, Uppsala och Malmö
adhd-test.seJonas Evander
legitimerad psykolog på Amedo

Vi vill återigen trycka på att de här testerna bara är en form av screening, som ytligt testar om det finns symtombild likt ADHD. Det är ingen som gör helt gratis ADHD-utredningar på vuxna eller barn genom såna här tester. Kraven är större än så för att diagnosen skall fastställas eller avslås.