Gratis mall för hyreskontrakt

Har du ett boende som du ska hyra ut bör du ha ett bra hyreskontrakt. På den här sidan får du lära dig mer om vad som bör finnas med och en gratis mall att ladda ner.

Viktiga punkter i ett hyreskontrakt

  • vem som hyr ut
  • vem som ska hyra
  • avtalad hyrestid
  • uppsägningstid
  • månadskostnad
  • vad som ingår i månadskostnaden
  • eventuella rörliga kostnader

Utformningen på ett hyreskontrakt bör vara tydligt och inriktat på just det objekt som ska hyras ut. Välj därför en gratismall att utgå från och anpassa den sedan utifrån det du ska hyra ut.

Gratismallar för nedladdning

Hyreskontrakt för VILLA

Hyreskontrakt för Bostadsrätt