Tågluffa gratis inom EU

Erasmusprogrammet har en ungdomssatsning som de kallar för DiscoverEU. Hela 36 000 18-åringar väljs ut som får ett resekort giltigt i hela Europa och främst tåg. Den som blir tilldelad ett sådant kort kan alltså tågluffa gratis inom EU.

tågluffa gratis inom EU

Uttagningen ställer följande krav:

  • Ha fyllt 18 år
  • Vara medborgare i ett EU-land
  • Klara frågesporten

Resekortet berättigar till resande på mellan 1-30 dagar under en bestämd tidsperiod om 14 månader. Man kan resa ensam eller i grupp och innan reseperioden startar får man träffa andra unga som fått resekort.