Väktarutbildning gratis

Att jobba som väktare kräver att man genomgått en väktarutbildning. På vissa gymnasieskolor erbjuds kurser men det finns även säkerhetsföretag som erbjuder utbildningen till nyanställda. Väktarutbildningen är alltså gratis för den som blir antagen till jobbet.

gå gratis väktarutbildning

Bevakningsbranschens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (BYA) är en branschorganisation som håller i väktarutbildningar. För allmän behörighet ska man ha klarat av Väktargrundutbildning del 1 (VU1) och 2 ( VU2).

Den största delen av utbildningstimmarna är föreskrivna av Polismyndigheten och ger kunskaper om lagar och regler.

Man kan som privatperson köpa sin utbildning direkt hos BYA men det kostar 10 000 kr inkl. moms för VU1 och 1250 kr för VU2. Att ha en godkänd väktarutbildning kan underlätta när man söker jobb så se det inte som onödigt att du betalar själv. För vissa är det enda sättet om det inte finns gratisutbildning att ta del av.

Väktarbolag som erbjuder gratis utbildning

Vill du gå kurserna gratis är det till att söka jobb hos ett väktarbolag och genomgå utbildningen där. Några av de större bolagen vi sett har det är:

Securitas skriver tydligt att de erbjuder utbildningen medan Avarn har det i vissa jobbannonser.

En ordningsvakt och skyddsvakt har andra arbetsuppgifter och befogenheter än vad väktare har. Många börjar sin karriär som väktare och vidareutbildar sig sedan till ordningsvakt och skyddsvakt. Även där kan det finns internkurser hos företag som gör att du får utbildningen gratis.